INSTALACIONS I MAQUINÀRIA

Disposem d´una nau industrial de 450 m2 on realitzem amb la maquinària adequada la confecció dels treballs encomanats:

  • 2 Minervas 34×46 cm per estampar, troquelar i relleu en sec.
  • 2 Minervas 35×27 cm per relleu en sec, letterpres i troquelar.
  • 2 Plànols cilíndriques 57×82 cm per estampar i relleu en sec.
  • 1 màquina offset per el termorelleu.
  • 1 màquina digital 32×46 cm.
Imprelux - Produccions gràfiques
Menú